Warning: Parameter 1 to wp_default_scripts() expected to be a reference, value given in /var/www/wibrands.dk/public_html/wp-includes/plugin.php on line 579

Warning: Parameter 1 to wp_default_styles() expected to be a reference, value given in /var/www/wibrands.dk/public_html/wp-includes/plugin.php on line 579

Innovations-skolen

Med udgangspunkt i innovationstrappen arbejder vi struktureret med den innovative proces fra idé til færdigt produkt. Innovationstrappen er en samlet innovationsdidaktisk model. De enkelte trin i modellen markerer forskellige faser i processen. Herved kan “Trappen” bidrage til at hjælpe til at skelne mellem dels de kreative processer, hvor der tænkes åbent og udvikles nye ideer, dels de analytiske og selektive processer, hvor ideer struktureres og udvælges, og dels de realiserende processer, hvor ideer afprøves, og der eksperimenteres i praksis.

Innovationstrappen

 

Trin 1: Kreativ tænkning, der arbejdes med forståelse af problemer, behov og muligheder

Trin 2: Målrettet logisk tænkning, der nedsættes arbejdsgrupper

Trin 3: Målrettet logisk tænkning, der arbejdes med iagttagelse og observation

Trin 4: Kreativ tænkning, der arbejdes med strukturerede brainstorming metoder

Trin 5: Målrettet logisk tænkning, der arbejdes med til- og fravalg ud fra de opstillede kvalitetskrav

Trin 6: Kreativ tænkning, der arbejdes med at konceptualisere og italesætte ideen

Trin 7: Målrettet logisk tænkning, der arbejdes at gennemføre innovationen og vurdere værdien

I hele forløbet arbejdes der i hold og grupper. Øvelserne er både af mental og fysisk karakter og materialerne er post-it, tuschpenne, papir og blyant, samt lette redskaber.

Eleverne vil gennem øvelser afprøve kreative tanke- og erkendelses-processer få indsigt i og redskaber til hvordan eleven kan arbejde viljestyret og struktureret med kreativitet og innovation og omsætte ideer til konkrete handlinger og produkter.

 

Om mig og min baggrund

Jeg her over 30 års erfaring med iværksætteri og intrepreneurship og har medvirket til etablering 10 virksomheder, forretningsenheder og foreninger inden for forskellige brancher fra handel over håndværk til sport og kultur, it og professionel rådgivning og forretningsservice. Jeg har haft flere ledende positioner og bestyrelsesposter i nationale og internationale virksomheder og fungeret som professionel rådgiver, sparringspartner og inspirator. Jeg underviser i innovation og iværksætteri og har de seneste 6 år været dommer ved Young Enterprise – en konkurrence i iværksætteri og innovation for skole- og gymnasieelever. Desuden fungerer jeg som katalysator og projektleder i innovative høj-risiko projekter og start-ups – fortrinsvis inden for IT.